04.09.2014

Дії працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації у випадку виникнення конфлікту інтересів

Працівник райдержадміністрації у випадку виникнення конфлікту 
інтересів повинен: 
- негайно повідомляти керівництво про наявність чи відсутність у 
нього конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів випливає із ситуації, коли 
державний службовець має приватний інтерес, тобто переваги для нього або 
його родини, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими він має 
або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що впливає або може впливати 
на неупереджене та об’єктивне виконання службових обов’язків. Будь-який з 
таких конфліктів має бути вирішений до прийняття на державну службу чи 
призначення на нову посаду; 
- суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених 
антикорупційним  законодавством та Законами України «Про державну 
службу» та Закону України «Про засади запобігання та протидії  корупції», 
уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати його в 
корупції. 
- своєю поведінкою він має продемонструвати, що не терпить будь-яких проявів корупції,
відмітає пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовує службу і приватне життя,
при найменших ознаках корумпованої поведінки інформує свого керівника або державний орган вищого рівня; 
- декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, 
визначені законодавством України; 
- ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання в порядку і  розмірах, установлених законом; 
- утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи, якщо 
вона заважає йому належним чином виконувати свої повноваження або якій 
він повинен приділяти увагу протягом свого робочого часу.