ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ УСИНОВИТИ ДИТИНУ

Наказом Міністерства соціальної політики України від 11 січня 2020 року за № 9 затверджено Програму підготовки громадян України, які бажають усиновити дитину, з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Програму розроблено з метою надання допомоги громадянам України, у підготовці до відповідального усиновлення дитини шляхом засвоєння необхідних знань і формування умінь та навичок. Програмою визначено тематику тренінгових занять, спрямованих на формування усвідомленого рішення про усиновлення дитини та підготовку до виконання функцій усиновлювачів шляхом формування необхідних сфер компетентності.

Реалізацією Програми передбачено:
а) проаналізувати обов’язки та завдання усиновлювачів, сформувати відповідальне ставлення до прийняття дитини на правах рідної і забезпечення її прав та інтересів; 
б) розглянути обсяг повноважень, прав та обов’язків усиновлювачів згідно з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та законодавства; ознайомити з нормативно-правовим забезпеченням щодо форм сімейного виховання – усиновлення;
в) розкрити особливості психологічного стану дітей, які можуть бути усиновлені;
г) проаналізувати вікові особливості розвитку дитини та особливості адаптації дитини в сім’ї усиновлювачів;
д) сприяти усвідомленню важливості співпраці зі спеціалістами в процесі підготовки до усиновлення та після усиновлення.

Програму також спрямовано на отримання її учасниками знань щодо емоційних особливостей та поведінки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; наслідків переживання дитиною травм і втрат; особливостей розвитку дітей, які виховуються в закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та ознак затримки їхнього психічного розвитку; механізму формування прихильності; ефективних методів виховання дітей; системи державної підтримки сімей, які всиновили дитину.

На тренінгових заняттях учасники зможуть проаналізувати власну мотивацію до усиновлення, індивідуальні та сімейні ресурси, оцінити свій виховний потенціал і готовність до виховання дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
Програмою передбачено формування у її учасників, зокрема, таких навичок: установлення контакту з дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування, під час знайомства в закладі; надання допомоги дитині, яка переживає втрату чи виявляє ознаки переживання іншої травматичної події; ефективної комунікації з дитиною із затримкою розвитку; застосування різних способів подання інформації дитині про те, що вона усиновлена; співпраці в команді (служба у справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади дошкільної та середньої загальної освіти тощо).

За результатами навчання учасникам Програми обласними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надається довідка про проходження відповідної підготовки до усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Набуті при опануванні Програми знання та навички допоможуть потенційним усиновлювачам оцінити свої можливості та остаточно прийняти усвідомлене, виважене рішення щодо готовності виховувати дитину у своїй сім’ї як рідної.

Програму розраховано на 72 години, з них: на лекційні заняття передбачено 16,5 години, на практичні заняття (тренінги) – 32 години, на самостійну роботу – 15 годин, на підсумкові заняття – 8,5 години.
Навчальний процес згідно з Програмою проходитиме в таких формах:
теоретичні та практичні заняття (лекції і тренінги; загальна кількість годин – 48,5).
На кожному занятті розкривається відповідна проблематика та виконується комплекс інтерактивних завдань, логічно пов’язаних між собою;
самостійна робота, яка полягає у виконанні домашніх завдань, заповненні анкет та опрацюванні інших запропонованих матеріалів (15 годин);
підсумкові заняття:
- зустріч тренера із сім’єю на території, де вона проживає; у разі необхідності – додаткова зустріч після завершення навчання (3 години);
- заняття за результатами навчання, на яких учасники оцінюють свої можливості та їх відповідність вимогам усиновлення (5,5 години).

Детальніше на сайті: https://www.msp.gov.ua/documents/5625.html