Основні функції

Відповідно до Конституції України та Закону України „Про місцеві державні адміністрації” 

Ананьївська районна державна  адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. 

Ананьївська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також  реалізує повноваження, делеговані їй Ананьївської районною радою. 

Ананьївська районна державна адміністрація в межах району забезпечує: 

     1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України,  Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 

    2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 

     3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та  культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; 

     4) підготовку та виконання районного бюджету; 

    5) звіт про виконання районного бюджету та програм; 

     6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

    7) реалізацію інших наданих  державою,  а  також  делегованих районною радою повноважень. 

 

Правовий статус районної державної адміністрації встановлюється Конституцією  України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України. 

Ананьївська районна державна адміністрація у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” та  іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.