дозвільні документи

1.    Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. 

 

  2.    Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування


 3.    Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки


4.   Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт


5.  Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт


 6. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації


 7.   Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності


8.  Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження


9. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

 

10. Видача експлуатаційного дозволу оператором потужності (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних  державній службі ветериноарної медицини та для агропродовольчих ринків.

 

11. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

 

12.  Дозвіл на спеціальне водокористування

 

13. Отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу.

 

14. Експлуатаційний дозвіл оператором потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу  харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

 

15. Дозвол на розміщення зовнішньої реклами в м. Ананьєві