12.02.2021

Працівників Ананьївської бібліотеки знайомили з правом на безоплатну правовову допомогу.

25 січня 2021 року юристка Ананьївського бюро правової допомоги Інна Майданюк розповіла працівникам Ананьївської публічної бібліотеки про систему надання безоплатної правової допомоги та право на безоплатну правову допомогу. Трудовий колектив бібліотеки дізнався про гарантовану Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу.
Важливо відмітити, що при реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Державна політика у сфері надання безоплатної правової допомоги ґрунтується на таких принципах:
верховенство права
законність
доступність безоплатної правової допомоги
забезпечення якості безоплатної правової допомоги
гарантоване державне фінансування
Питання надання безоплатної правової допомоги в Україні регулюються Конституцією України, Законом України "Про безоплатну правову допомогу" та іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:
органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування
фізичні та юридичні особи приватного права
спеціалізовані установи
центри та бюро з надання безоплатної правової допомоги
Також Інна Майданюк детально розповіла про правові послуги, що надаються адвокатами та працівниками системи безоплатної правової допомоги, які безоплатні для клієнтів і оплачуються державою.
Для отримання безоплатної правової допомоги можна звернутись до Ананьївського бюро правової допомоги за адресою: м. Ананьїв, вул. Незалежності, 20, каб. №6. Тел.:(04863)2-22-26.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.