День боротьби з опустелюванням і посухою

17 червня відзначається людством як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою покликаний звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і засухою в природі. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1024-р схвалено Концепцію боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Реалізація Концепції здійснюватиметься протягом 2015-2020 років за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законодавством.

Опустелювання – це  не природне явище, а штучне, через різноманітні антропогені чинники, а саме пов'язані з деградацією ґрунтів, підвищеним рівнем розораності сільськогосподарських угідь до 70%, порушенням науково-обґрунтованих сівозмін, забрудненням ґрунтів важкими металами, у тому числі внаслідок впливу основних забруднювачів області. Це призводить до підвищення підкислення, осолонцювання, засолення, підтоплення ґрунтів, тобто явища які виникли під впливом природних змін, але в основному антропогенних чинників.  Один з найбільш тривожних світових процесів деградації навколишнього середовища у посушливих, напівпосушливих і сухих районах у результаті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини.

До основних причин опустелювання належать водний дефіцит, тривала посуха, надмірне пониження вологості повітря через збільшення температури і низького рівня опадів, збільшення поголів'я худоби, вирубка лісів, соленакопичення, вітряний клімат, низький рівень ґрунтових вод, помилки у веденні сільського господарства, надмірне осушення дрібних водойм для зрошення угідь і для підтримки рибних господарств.  Основними шляхами розв’язання даної проблеми є удосконалення структури земельних угідь та напрямів господарської діяльності, зокрема: збільшення площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ), збільшення площі лісів, полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов; зменшення площі орних земель; створення нових і збільшення площі наявних територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Важливим аспектом у вирішенні даної проблеми є збільшення площі природно-заповідного фонду. Розвиток природно-заповідного фонду України на сьогоднішній день є одним із пріоритетних завдань країни. Об’єкти природно-заповідного фонду створюються з метою збереження і відтворення цінних природних комплексів, а на їх територіях обмежуються чи забороняються певні види господарської діяльності та встановлюється заповідний режим.

         Давайте не будемо байдужі до боротьби з опустелюванням і посухою та будемо вирощувати майбутнє разом!