05.12.2017

Зарплата у конверті: вигода чи небезпека?

В умовах сьогодення нагальним стає питання щодо забезпечення дотримання соціальних гарантій, в першу чергу, легалізації виплати заробітної плати. На жаль, сьогодні виплата нелегальної заробітної плати все більше набуває характеру соціального явища, ослаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Тому легалізація заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним з найприорітетніших напрямків роботи державних органів.

Відповідно до Закону України «Про за­гальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зарахування страхового стажу здійснюється пропорційно сплаче­ним страховим внескам. А низька заробітна плата дає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчис­ленні пенсії.

Для роботодавців використання неле­гальної праці теж доволі часто створює зайві проблеми, оскільки на нелегально­го працівника не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Від­сутня правова підстава повної або част­кової матеріальної відповідальності, що є особливо актуальним у сфері торгівлі та обслуговування.

Перш за все, самі громадяни мають бути зацікавлені в тому, щоб працювати офіційно. В кінцевому результаті від приховуван­ня зарплати страждають саме вони. Отже, отримуючи заробітну плату в «конвертах» людина залишається соціально незахищеною у майбутньому. Важливо зрозуміти, що існує заро­бітна плата «в конвертах», але не існує пенсії «в конвертах»!!!

 

 

Головний  спеціаліст

фінансово-економічного

відділу  Любашівського ОУ ПФУ                                                       О.М. Кульбака

Одеської  області