05.06.2018

Запитуєте – відповідаємо.

Мені 42 роки. У квітні мені встановили інвалідність II групи. З якого часу я маю пра­во на одержання пенсії по інвалідності?

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) особи, визнані інвалідами II групи, у віці від 40 до 42 років мають право на пенсію по інвалідності за на­явності дев'яти років страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загально­обов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж міні­мальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюють за даними, що містяться в систе­мі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набуття чинності цього Закону.

Пенсію призначають з дня звернення, окрім випадків, коли пенсію призначають із більш раннього строку. Зокрема, пенсію по інвалідності призначають із дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією від­булося не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності (стаття 45 Закону).

Відповідно до Порядку подання та оформ­лення документів для призначення (перера­хунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсій­не страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, днем звернення за пен­сією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначен­ня пенсії

Якщо до заяви про призначення пенсії до­дано не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково. Якщо вони будуть по­дані не пізніше як через три місяці із дня повідомлення про необхідність подання до­даткових документів, то днем звернення за пенсією вважатимуть день приймання заяви про призначення пенсії. Якщо документи, які необхідно подати додатково, не буде подано протягом трьох місяців, пенсію призначають за наявними документами.

 

Завідувач Ананьївського сектору обслуговування громадян

Любашівського об’єднаного управління

Пенсійного фонду України Одеської області                                              Н. А. Гордовська