13.03.2018

Військові пенсії перераховують

Постановою Кабінету Міні­стрів від 21.02.2018 №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військо­вої служби, та деяким іншим категоріям осіб» визначено по­рядок перерахунку пенсій вій­ськовим пенсіонерам.

Перерахунок військових пенсій здійснюватиметься з урахуванням трьох складових оновленого гро­шового забезпечення, визначе­ного згідно Постанови Уряду від 30.08.2017 № 704 на 1 березня 2018 року: окладу за посадою, вій­ськовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься поетапно по­чинаючи з 1 січня 2018 року в та­ких розмірах:

  • з 1 січня 2018 року — 50%;
  • з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019-го — 75%;

• з 1 січня 2020 року — 100% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.

Для колишніх працівників мілі­ції перерахунок пенсій здійснювати­меться з урахуванням грошового за­безпечення поліцейського за січень 2016 року, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра­їни від 11.11.2015 № 988.

Із 1 січня 2018 року виплата проводитиметься в розмірі 100% суми підвищення пенсії.

Сума перерахованих пенсій для виплати за період із 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017-го обчислюється органами Пенсійно­го фонду України станом на 1 січ­ня 2018 року та виплачується піс­ля надання коштів на їх фінансу­вання з державного бюджету в такому порядку:

  • з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019-го — щомісяця окремою сумою в

розмірі 50% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром

отриманої особою пенсії за період із 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017-го;

  • з 1 січня 2020 року — щомісяця окремою сумою в розмірі 100% різниці між

місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період із 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017-го та до забезпечення повної виплати розрахованої суми.

Для перерахунку військових пенсій пенсіонерам звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно!

Головні управління Фонду забез­печують формування та передачу списків осіб, пенсії яких підляга­ють перерахунку, уповноваженим органам силових міністерств та ві­домств для отримання від них до­відок про грошове забезпечення.

Після опрацювання наданих до­відок виплата перерахованих пен­сій здійснюватиметься основними та додатковими відомостями з бе­резня 2018 року.

 

Начальник Ананьївського відділу

з питань призначення, перерахунку

та виплати пенсій Любашівського

об‘єднаного управління Пенсійного

фонду України Одеської області                                                 І.М. Косюга