13.03.2019

Легалізація робочих місць

 Основною підставою виникнення трудових правовідносин на території України є факт укладення трудового договору, яким відповідно до частини 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку а роботодавець – виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Згідно з частиною 3 ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи положення вищезазначеної статті було прийнято  постанову Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р.  № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу», якою передбачено, що дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника відрізняються(колонки 8 і 9 додатка до зазначеної постанови), тобто до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів і дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника (дати в колонках 8 і 9 не співпадають). Повідомлення про прийняття працівника на роботу  є частиною укладання трудового договору, яке складається із виданого наказу та повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів. Повідомлення подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до постанови № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

-                          засобами електронного зв’язку  використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

-                          на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

-                          на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особам.

 

            Відповідно до статті  265 Кодексу законів про працю України у випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

            У випадку коли власник виконує функції з управління підприємством чи фізична особа працює на громадських засадах, чи стажист навчається у роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом договору цивільно – правового характеру, тобто без укладення трудового договору, - подавати повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам не потрібно.  

            Майбутня соціальна захищеність кожного залежить від наявного страхового стажу, який підтверджується сплатою роботодавцями єдиного соціального внеску за найманих працівників, та розміру легальної заробітної плати працівників.

            Зареєструвавшись на Веб-порталі Пенсійного фонду, ви маєте можливість здійснювати постійний контроль за даними, що можуть впливати на ваші пенсійні права, зручно і оперативно взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду, також роботодавці можуть самостійно отримувати електронні довідки про страховий стаж своїх працівників. Портал ПФУ допрацювали та зараз є можливість замовити Додаток 9- «Довідка про трудовий та страховий стаж» та отримати його за 5 хвилин від імені юридичної особи.  

 

 

 

Головний спеціаліст відділу  АСІСЕРЗІ                   Т. Мошняцька