«Звіт про роботу Комісії з питань захисту прав дитини Ананьївської райдержадміністрації за 2018 рік»

Комісія з питань захисту прав дитини Ананьївської райдержадміністрації утворена згідно розпорядження виконувача обов’язків голови Ананьївської райдержадміністрації  від 03.07.2018 №499/А-2018 «Про утворення постійно-діючої комісії з питань захисту прав дитини  районної державної адміністрації».

В 2018 році комісія працювала відповідно до покладених на неї завдань. Останнім часом законодавча база, яка регулює питання захисту прав дітей, значно розширилася, тому можемо спостерігати збільшення кількості питань, які виносяться на засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Протягом 2018 року відбулося 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації на розгляд якої виносилось 50 питань.

Суть винесених питань дуже різноманітна, а саме:

-         визначення місця проживання дітей з одним з батьків (5);

-         встановлення опіки та піклування (3);

-         надання до суду висновків про доцільність позбавлення громадян батьківських прав (12);

-         перегляд та затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей (3);

-          про звільнення від здійснення повноважень піклувальника, у зв’язку з невиконанням своїх обов’язків (1);

-           про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України (1);

-          про ризик відібрання дітей у зв’язку з невиконанням батьківських обов’язків (1);

-          про вирішення спору щодо участі батька у вихованні малолітньої дитини (1);

-          про доцільність зміни опікуна над майном дитини-сироти (1);

-          про розгляд заяв батьків щодо влаштування дітей до загальноосвітньої школи – інтернату (20);

-          про стан роботи щодо подолання дитячої безпритульності та бездоглядності (1);

-          про стан роботи щодо збереження життя та здоров’я дітей, профілактики нещасних випадків та навмисних самоушкоджень дітьми (1).

Діяльність Комісії ґрунтується на збереженні найкращих інтересів дитини - дії та рішення Комісії, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити.