08.11.2017

Ресурсне забезпечення проведення громадських та тимчасових робіт у адміністративно-територіальному розрізі по Ананьївському району за І півріччя 2017 року

Райони та міста області

Разом за період дії Програми

За рахунок місцевого бюджету, всього

у тому числі

За рахунок коштів Фонду загально-обов’язко-вого дер-жавного соціальн. страхування України на випадок безробіття, всього

у тому числі

2017

(план)

Факт

 

2017

(план)

Факт

 

Ананьївський район

317, 1

164, 2

164, 2

164, 2

152,9

152,9

152,9

   Ананьїв

89,8

48,9

48,9

48,9

40,9

40,9

40,9

 

33,5

17,6

17,6

17,6

15,9

15,9

15,9

 

6,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

7,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

 

15,2

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

 

14,6

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

 

1,9

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

 

18,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

 

13,8

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

 

39,3

19,6

19,6

19,6

19,7

19,7

19,7

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

12,2

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

 

50,2

26,0

26,0

26,0

24,2

24,2

24,2

 

14,8

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4