08.11.2017

ІНФОРМАЦІЯ про хід виконання реалізації заходів Програми зайнятості населення Одеської області на період до2017 року, затверджених рішення обласної ради від 4 липня 2013 року № 827- VІ за 9 місяців 2017 року

Ананьївська районна державна адміністрація 

номер пункту

 

Зміст заходу, завдання

Термін виконання

 

Інформація про виконання або хід виконання

Невиконані заходи, причини цього та термін виконання

1

2

3

4

5

1.4

 Залучення населення до інформаційних семінарів з орієнтації на самозайнятість та підприємництво за участю представників навчальних закладів та інших соціальних партнерів з метою посилення мотивації населення до легальної зайнятості та сприяння розвитку підприємництва, в тому  числі у сільській місцевості.

Протягом

2013-2017 років

     З метою посилення мотивації населення до легальної зайнятості і сприяння розвитку підприємництва, в тому числі у сільській місцевості проведено 3 інформаційних семінари з орієнтації на самозайнятість та підприємництво

 

1.5.

1.5. Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, в тому числі для молоді, шляхом компенсації єдиного внеску суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних та роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця незахищені верстви населення на строк не менше ніж два роки.

Протягом

2013-2017 років

     Протягом 2017 року спеціалістами центру зайнятості здійснюється інформування роботодавців щодо можливості компенсації єдиного внеску суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних при створенні нових робочих місць, в т.ч. для молоді  та компенсації єдиного внеску роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця незахищені верстви населення на строк не менше, ніж два роки. Таким чином працевлаштовано 19 безробітних громадян.

 

1.6.

Стимулювання мотивації до соціального захисту населення додаткової матеріальної підтримки безробітних шляхом організації громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України пропорційно рівними частинами.

Протягом

2013-2017 років

     З початку 2017 року центром зайнятості укладені  30 договорів про організацію громадських робіт з підприємствами району.

 

1.7.

Організація громадських робіт, в тому числі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України для додаткової матеріальної підтримки працівників підприємств, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку з зупиненням (скороченням) виробництва продукції.

Протягом

2013-2015 років

 

      Районним центром зайнятості постійно здійснюється моніторинг щодо випадків втрати працівниками підприємств частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку з зупиненням (скороченням) виробництва продукції. В разі настання подібних випадків, центр зайнятості проінформує вищевказаних працівників щодо можливості їхньої участі в громадських роботах.

 

1.12.

   Забезпечення реалізації заходів Програми сталого розвитку промисловості Одеської області на 2013-2015 роки шляхом відтворення нових сучасних виробництв і вжиття заходів щодо подолання технологічної відсталості та оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць.

Протягом

2013-2015 років

 

       На території району, працюють два приватних підприємства «Укрхліб», та «Укрхліб-2», які здійснюють виробництва хліба та хлібобулочні вироби.

   Обсяг реалізованої промислової продукції за І-півріччя 2017 року – 2744,4 тис.грн.

Темп росту до відповідного періоду 2016 року – 106,8 %.     

  За останніми статистичними даними, в І півріччя 2017 року сільськогосподарськими підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно  266363,0 тис. грн. капітальних інвестицій.

     Майже, весь їх обсяг становили інвестиції в матеріальні активи.  Основними джерелами інвестування залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, що обумовлено гострою потребою в оновленні частини основних фондів, та кредити банка.

       Керівники сільгосппідприємств оновили основні засоби, та придбали комбайни, сівалки, трактори, плуги, оприскувачі та запчастини.

 

 

1.14.

Сприяння утворенню робочих місць в усіх сферах економічної діяльності з метою розширення обсягів зайнятості населення.

 

Протягом

2013-2017 років

Найближчим часом на території Другої сільської ради планується розпочато будівництво сонячної електростанції, де буде задіяно на будівництві біля 50 осіб та постійних 12 робочих місць.

 

1.16.

 Продовження роботи робочих груп з легалізації заробітної плати та зайнятості щодо легалізації найманої робочої сили, яка використовується суб’єктами господарювання – фізичними особами, з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання  найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Протягом

2013-2017 років

      На протязі 2017 року робочою групою не було здійснено перевірки з легалізації найманої робочої сили та заробітної плати.

       Робоча група проводила свої засідання із запрошенням роботодавців з метою проведення роз'яснювальної роботи щодо змін в трудовому законодавства та щодо збільшення відповідальності за його  порушення. З початку року відбулось 8 засідань Робочої групи.

 

1.17

Рекомендування трудовим колективам при укладанні колективних договорів передбачати в них створення належних умов праці, виділення необхідних матеріальних і фінансових ресурсів на ці цілі.

Протягом

2013-2017 років

      Спеціалісти сектору праці та соціально – трудових відносин управління соціального захисту населення РДА здійснюють роз’яснювальну роботу  щодо укладання колективних договорів та щодо створення належних умов праці. 

 

2.2.

Надання консультативно-методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві. Проведення анкетування підприємств з питання організації професійного навчання персоналу на виробництві.

Протягом

2013-2017 років

        Спеціалістами сектору праці надається та проводиться консультативна та роз’яснювальна робота щодо здійснення професійного навчання кадрів. В Ананьївському районі  дуже мало організацій, які здійснюють професійне навчання безпосередньо на виробництві, серед таких – ДП "Ананьївський лісгосп" та УЕГГ.

 

2.7.

Проведення семінарів-навчань із працівниками навчально-курсових комбінатів і кадрових служб підприємств з питань організації підготовки кадрів на виробництві та навчально-виробничого процесу (згідно з поданими заявами)

Протягом

2013-2017 років

      Проведення семінарів - навчань кадрових служб підприємств з питань організації підготовки кадрів на виробництві та навчально-виробничого процесу не проводилось через відсутність заяв.

      В Ананьївському районі відсутні навчально – курсові комбінати

 

2.11.

Проведення професійної орієнтації учнів старших класів загальноосвітніх закладів, а також неповнолітніх осіб шляхом проведення ярмарків вакансій, професіографічних екскурсій, днів презентацій центрів зайнятості, Одеського Центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України та інших масових заходів.

 

 

Протягом

2013-2017 років

Протягом  2017 року проводились 4 міні – ярмарки вакансій, під час яких роботодавці мали можливість особисто поспілкуватися з безробітними, підібрати потрібний персонал. Проводились дні відкритих дверей для роботодавців та "круглі столи" з соціальними партнерами з питань ефективного працевлаштування незайнятого населення. Проведено з учнями старших класів 3 професіографічних екскурсії, 4 – днів презентацій центру зайнятості та 6–Одеського центру професійно-технічної освіти. Всього охоплено - 491 особа.

Протягом 2017 року було здійснено 15 профорієнтаційних заходів та надано 491 послуг.

  З метою орієнтації учнів старших класів загальноосвітніх закладів, а також неповнолітніх осіб проведено 3 дні відкритих дверей  центру зайнятості, 1 презентація  Одеського ЦПТО ДСЗУ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.

 Сприяння поверненню безробітних до продуктивної зайнятості шляхом організації підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями.

Протягом

2013-2017 років

Не проводилось

 

2.14.

Підвищення економічної активності населення старше
45 років та їхньої конкурентоспроможності, шляхом надання даним особам ваучерів на професійне навчання.

Протягом

2013-2017 років

   Для підвищення економічної активності населення старше 45 років та їхньої конкурентоспроможності надаються індивідуальні роз’яснення щодо отримання особами ваучерів на  навчання та підвищення кваліфікації.

    За 2017 рік проведено 12 семінарів для осіб старше 45 років, чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними послугами – 457 осіб.

 

2.15.

 Задоволення потреб аграрного сектора у висококваліфікованих   фахівцях, створення умов для сільської молоді щодо здобуття  вищої і професійно-технічної освіти та їх працевлаштування, упорядкування мережі аграрних закладів освіти, зміцнення їх навчально-матеріальної бази з метою удосконалення організації та підвищення якості.

Протягом

2013-2017 років

Впродовж 2017 року до аграрного сектора службою зайнятості працевлаштовано 65 осіб, в т.ч.  безробітних жінок –12

 

2.16.

 Здійснення моніторингу професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та перспективної потреби підприємств у кваліфікованих кадрах (у тому числі через аналіз вакансій, наданих роботодавцями до державної служби зайнятості) та надання відповідної інформації управлінню освіти і науки облдержадміністрації щодо коригування при необхідності обсягів і напрямів підготовки робочої сили за державним замовленням.

Протягом

2013-2017 років

         В районі не вистачає лікарів. Є велика потреба в кваліфікованих спеціалістах в сільському господарстві, а також в кваліфікованих робітниках, особливо електриків, які мають дозвіл до високої напруги

 

3.1

Забезпечення взаємодії  із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, шляхом проведення семінарів, нарад, конференцій, круглих столів щодо порядку вирішення питань, пов’язаних із працевлаштуванням українських громадян, у тому числі на роботу за кордоном.

Протягом

2013-2017 років

      В районі відсутні суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

       Забезпечення взаємодії із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, проводиться шляхом виїзних зустрічей мобільного центру профорієнтації та центру зайнятості, а також профінформаційних та профконсультаційних семінарів, які проводяться в РЦЗ.

 

3.5.

 Проведення роз’яснювальної роботи з населенням області з питань попередження ризиків у сфері працевлаштування, у тому числі за кордоном.

Протягом

2013-2017 років

         Роз’яснювальна робота з населенням району з питань попередження ризиків у сфері працевлаштування, у тому числі за кордоном проводиться шляхом виїзних зустрічей мобільного центру профорієнтації та центру зайнятості, а також профінформаційних та профконсультаційних семінарів, які проводяться в центрі зайнятості.

 

3.8.

 Вивчення питання щодо можливостей організації транспортного довозу працівників з віддалених сільських територій до місця роботи.

 

Протягом

2013-2017 років

         В районі багато організацій здійснюють підвіз своїх працівників з віддалених територій до місця роботи: РЕМ,  Ананьївська ДЕД, Ананьївський Райавтодор, Агросервіс, Агро-Діс  газокомпресорна станція та інші.

 

3.9.

 Вивчення питання щодо доцільності формування банку даних щодо вільних житлових приміщень у сільській місцевості, які можуть бути використанні для надання житла за умови працевлаштування молодих фахівців в дану місцевість.

Протягом

2013-2017 років

       Вільні житлові приміщення у сільській місцевості, в основному, не придатні для життя молодих фахівців. Питання щодо формування банку даних не доцільне.

 

4.1

Сприяння зайнятості населення шляхом індивідуалізації надання послуг з працевлаштування неконкурентоспроможним на ринку праці особам з числа зареєстрованих безробітних.

Протягом

2013-2017 років

     У 2017 році послугами служби зайнятості скористалися 216 особа з числа зареєстрованих безробітних, які є неконкурентоспроможними на ринку праці, з яких 69 були працевлаштовані за направленням служби зайнятості.

 

4.2.

 Організація інформаційно-роз’яснювальної та профконсультаційної роботи з незайнятим населенням, здійснення заходів з професійної переорієнтації вивільнюваних працівників з підприємств, установ та  організацій, а також звільнених з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України.

Протягом

2013-2017 років

          З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної та профконсультаційної роботи з незайнятим населенням здійснено 6  виїзних акцій в сільській місцевості. Проведено 2 семінари з представниками районного військового комісаріату щодо працевлаштування на службу за контрактом.

 

4.4.

Надання якісних та адресних соціальних послуг з працевлаштування молоді. Сприяння залученню молодих громадян до підприємницької діяльності шляхом організації власної справи.

Протягом

2013-2017 років

        Працевлаштуванню молоді приділяється велика увага. Постійно надаються адресні соціальні послуги з працевлаштування спеціалістами районного центру зайнятості. У 2017 році  шляхом адресних соціальних послуг залучено до підприємницької діяльності з числа молоді 2 особи.

 

4.5.

Проведення  акцій «Випускник», презентації професій у навчальних закладах, ярмарків професій  та ярмарків кар’єри, професіографічних екскурсій.

Протягом

2013-2017 років

З метою проведення професійної орієнтації учнів старших класів загальноосвітніх закладів проведено 22 профорієнтаційних заходів з випускниками навчальних закладів району І-ІІІ ступенів в яких прийняло участь 491 учасник..

 

 

4.7.

 Проведення спільних заходів районними та міськими центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з районними та міськими центрами зайнятості з метою об’єднання зусиль, вдосконалення взаємодії, координації дій щодо працевлаштування осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах,  у тому числі дітей-сиріт та дітей  позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Протягом

2013-2017 років

З метою подальшого працевлаштування та професійного навчання постійно надаються послуги різним категоріям клієнтів. - особам, які опинилися в складних життєвих обставинах – 805 послуг. З них: юридичних - 19, психологічних – 214, соціально-педагогічних - 309, соціально-економічних - 62, інформаційних – 201.

- особам, засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі – 403 послуги. З них: юридичних – 11, соціально-педагогічних - 128, соціально-економічних - 119,  психологічних – 51, соціально- інформаційних – 94.

- випускникам інтернатних закладів - 136 послуг. З них: юридичних – 3, соціально-педагогічних - 69, соціально-економічних - 11,  психологічних – 21, соціально- інформаційних –32.

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 108 послуг. З них:  соціально-педагогічних - 55,   психологічних – 14, соціально- інформаційних – 39.

Всього 1452 послуги

 

 

 

 

4.8

Сприяння поліпшенню стану додержання законодавства про працю  неповнолітніх  на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності.

Протягом

2013-2017 років

     Впродовж цього року до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні  не звертались  неповнолітні особи.

      При їх працевлаштуванні проводиться роз’яснювальна робота щодо їх соціального захисту та прав.

 

4.9.

Надання юридичних, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі особам, звільненим з місць позбавлення волі; особам, засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; особам, які мають проблеми інвалідності; випускникам інтернатних закладів; дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, з метою подальшого працевлаштування та професійного навчання;

Протягом

2013-2017 років

З метою подальшого працевлаштування та професійного навчання постійно надаються послуги різним категоріям клієнтів. - особам, які опинилися в складних життєвих обставинах – 805 послуг. З них: юридичних - 19, психологічних – 214, соціально-педагогічних - 309, соціально-економічних - 62, інформаційних – 201.

- випускникам інтернатних закладів - 136 послуг. З них: юридичних – 3, соціально-педагогічних - 69, соціально-економічних - 11,  психологічних – 21, соціально- інформаційних –32.

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 108 послуг. З них:  соціально-педагогічних - 55,   психологічних – 14, соціально- інформаційних – 39.

Всього спеціалістами було надано 1452 послуги.

 

4.11.

 Сприяння в працевлаштуванні особам, які звільненні від відбування покарань з місць позбавлення волі, та надання допомоги в професійному навчанні та побутовому влаштуванні.

Протягом

2013-2017 років

         Проведено спільні наради з питань адаптації та сприяння працевлаштуванню осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі. В ній прийняли участь:   директор Ананьївського районного центру зайнятості, директор Ананьївського РЦСССДМ, головний спеціаліст з питань взаємодії правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, умовно засуджені особи.

Проведення  заходів висвітлювалось на шпальтах районних ЗМІ.

За 9 місяців 2017 року надійшло 6  повідомлень про звільнення з  установ, що виконують покарання. До РЦЗ за сприянням в працевлаштуванні вони не звертались.

    З метою подальшого працевлаштування та професійного навчання постійно надаються послуги різним категоріям клієнтів.

- особам, засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі – 403 послуги. З них: юридичних – 11, соціально-педагогічних - 128, соціально-економічних - 119,  психологічних – 51, соціально- інформаційних – 94.

17.02.2017

05.04.2017

14.06.2017

        10.08.2017

4.12.

Надання інформаційної, консультативної та соціальної допомоги жінкам та молодим особам, у тому числі неповнолітнім, які звільняються з установ, що виконують покарання, з метою їх подальшого працевлаштування.

Протягом

2013-2017 років

Станом на 01.07.2017 року надійшло 2 повідомлення з установ, що виконують покарання   щодо звільнення жінок.

До РЦЗ за сприянням в працевлаштуванні вони не звертались.

 

 

4.14.

Забезпечення організації ефективної профорієнтаційної роботи з інвалідами, неповнолітніми та іншими громадянами, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Протягом

2013-2017 років

Для 5інвалідів, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці та знаходились на обліку в РЦЗ, надано 33 профорієнтаційних послуг.

 

4.16.

Сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням висновків медико-соціальної експертної комісії, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні, у тому числі шляхом надання дотацій за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць. 

Протягом

2013-2017 років

Впродовж 2017 року районною службою зайнятості працевлаштовано 2 безробітних з обмеженими фізичними можливостями.

 

4.17.

Забезпечення проведення  професійної орієнтації та організації професійної реабілітації інвалідів із здійсненням медичного супроводу  в центрах професійної реабілітації інвалідів, зокрема на базі комунальної установи „Центр професійної реабілітації інвалідів“. Сприяння їх ефективному працевлаштуванню відповідно до набутої професії після закінчення навчання.

Протягом

2013-2017 років

Протягом 2017 року забезпечення проведення  професійної орієнтації та організації професійної реабілітації інвалідів із здійсненням медичного супроводу  в центрах професійної реабілітації інвалідів, зокрема на базі комунальної установи „Центр професійної реабілітації інвалідів“ не здійснювалось з-за відсутності потреби.

 

4.18.

Забезпечення дотримання роботодавцями вимог законодавчих актів щодо встановлення квот для працевлаштування соціально незахищених верств населення

Протягом

2013-2017 років

Встановлення квот для працевлаштування соціально незахищених верств населення буде проводитись упродовж 2017 року, відповідно до поданих роботодавцями звітів по квоті.

 

4.19.

З метою задоволення кадрової потреби підприємств, організацій та установ області забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних відповідно до потреб регіонального ринку праці шляхом навчання під конкретне замовлення роботодавців, стажування безпосередньо на робочому місці тощо.

Протягом

2013-2017 років

З початку року за направленням районного центру зайнятості 144 осіб пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних,.

 

4.20.

Здійснення підтримки безробітних за рахунок коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

Протягом

2013-2017 років

Протягом 2017 року через недостатнє фінансування  безробітним за рахунок коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  виплачено лише 2 безробітним одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності,  в т.ч. для 1 учаснику АТО .

 

              Начальник   управління соціального захисту населення                                                                     Л.Я.Світлицька

 

 

вик. Михайленко Надія Павлівна 4-05-96