17.11.2017

Легальна праця – гарантія належного соціального забезпечення

У сфері трудових відносин на сьогодні мають місце порушення прав найманих працівників при укладанні трудового договору, низький рівень оплати праці найманих працівників, порушення строків виплати заробітної плати, безпідставне застосування неповної зайнятості, роботи в умовах неповного робочого дня (тижня), надання довготривалих відпусток без збереження заробітної плати, практика незаконних звільнень працівників. Існує проблема зрівняння офіційних заробітних плат між працівниками різної кваліфікації, встановлення усім працівникам від найпростіших професій до керівника посадових окладів (тарифних ставок) на рівні мінімальної заробітної плати. З великою кількістю працівників роботодавці взагалі не укладають трудові угоди з метою мінімізації витрат та отримання максимального прибутку.

Окремі працедавці свідомо ігнорують норми чинного законодавства та практикують виплату найманим працівникам заробітної плати «у конвертах». Досить часто працівники, погоджуючись на це, не замислюються про наслідки. Адже особа, яка отримує неофіційну заробітну плату, позбавлена або обмежена у соціальній захищеності в разі тимчасової непрацездатності, оскільки у цьому випадку листи непрацездатності не оплачуються або оплачуються не в повному обсязі. Також у такій ситуації не проводяться страхові виплати в разі настання нещасного випадку на виробництві, працівник позбавлений права отримувати в повному обсязі допомогу по безробіттю у разі скорочення. Від несплати податків, внесків із тіньових доходів втрачають надходження бюджети усіх рівнів, фонди соціального страхування, а працівники залишаються без відповідного соціального захисту та належного в майбутньому пенсійного забезпечення. У сфері виплати заробітної плати мають місце випадки ухилення від оподаткування та порушення законодавства, а саме - наймані працівники офіційно одержують лише мінімальну зарплату, а решту «в конверті», а також, окремі роботодавці взагалі не платять внески за своїх найманих працівників. Змусити роботодавців чесно платити найманим працівникам зароблені гривні зможуть лише самі працівники, які насамперед повинні бути зацікавлені в тому, щоб працювати офіційно. Працівникам необхідно бути обізнаними щодо власних прав, вимагати офіційного оформлення трудових відносин, тому що тільки таким чином можна отримати гідне соціальне забезпечення.

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1054-IV (із змінами і доповненнями) страховий стаж — це період, протягом якого застрахована особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, і за який щомісячно сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України (а з 01.01.2011— єдиний соціальний внесок відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»), то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна платня за цей місяць враховується для розрахунку пенсії.

Якщо роботодавець не платить внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної платні «в конверті» без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості як по виплаті заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, «випадають» із страхового стажу найманого працівника і не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.

Кожна працездатна особа має бути зацікавлена у власному матеріальному забезпеченні. Якщо людина працює, то вона має отримувати гідну заробітну плату, яка гарантує їй певний рівень життя, соціальний захист, майбутнє пенсійне забезпечення. Заробітна плата для цього повинна бути легальною. Отримана заробітна плата в "конверті" не дає працівнику належного захисту. Тому завжди варто пам'ятати: аби змусити свого роботодавця платити гідну офіційну заробітну плату, необхідно зайняти чітку позицію і наполягати на виплаті заробітної плати з дотриманням вимог чинного законодавства.