дозвільні документи

1.    Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

 

2.    Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

 3.    Видача фізичним особам висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

 

4.    Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

  

5.    Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт

 

6.    Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт

 

 7.    Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

 

8.    Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності