07.12.2015

ПЕРЕЛІК ТА ЗРАЗКИ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ІГС В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ ПО ФОРМУВАННЮ НОВОГО СКЛАД У ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ АНАНЬЇВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

УХВАЛЕНО

                                                                                                                                                                                                                                            на засіданні ініціативної групи з                      підготовки установчих зборів представників

ІГС по формуванню нового складу

Громадської ради при Ананьївській

райдержадміністрації           

      Протокол № 1 від 04.12.2015 р.

ПЕРЕЛІК ТА ЗРАЗКИ

ФОРМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ІГС
В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ ПО ФОРМУВАННЮ НОВОГО СКЛАД У
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ АНАНЬЇВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ

АДМІНІСТРАЦІЇ

Перелік документів для участі представників ІГС в установчих зборах:

 1. Заява для участі в установчих зборах ІГС (додаток 1).
 2. Рішення про делегування представника ІГС (додаток 2).
 3. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (додаток 3).
 4. Копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС (копія статуту організації або положення про осередок, копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія довідки облстатуправління про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України).
 5. Інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років (додаток 4).
 6. Письмова згода представника ІГС на оприлюднення персональних даних та зобов’язання щодо дотримання чинного законодавства і правил етики під час здійснення повноважень у Громадській раді (додаток 5).
 7. Електронна версія вищезазначених документів (на CD-диску).
 8. Усі документи повинні бути завірені мокрою печаткою.

 Додаток 1

ЗРАЗОК заяви для участі в установчих зборах ІГС

УКРАЇНА

Одеський обласний Комітет ветеранів
війни в Афганістані

пУр 26000686799081 в ТВБВ № 6868 Одеської обласної філії «Укрсоцбанку» МФО 328016    65029 Україна, м. Одеса, вул. Мечникова, 4; тел. (048) 731-71-35

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів представників ІГС по формуванню нового складу Громадської ради при Одеській облдержадміністрації

ЗАЯВА

на участь представника Одеського обласного Комітету ветеранів війни
в Афганістані в установчих зборах представників ІГС по формуванню
нового складу Громадської ради при Одеській обласній державній

адміністрації

Повідомляємо, що рішенням Ради Одеського обласного Комітету ветеранів війни в Афганістані (протокол від________________________ №_____ )  

____________________________________________________________________                                  

(прізвище, ім'я, по батькові, посада в громадській організації-)

делегований для участі в установчих зборах представників інститутів громадянського суспільства по формуванню нового складу Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації та уповноважений бути кандидатом до складу Громадської ради.

Одеський комітет ветеранів війни в Афганістані не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю делегованого ним представника в установчих зборах представників інститутів громадянського

суспільства по формуванню нового складу Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.

 

Додаток:

 1. Витяг з протоколу засідання Ради Одеського обласного комітету ветеранів війни в Афганістані про делегування Левітіна О.В. для учасп в установчих зборах представників інститутів громадянського суспільства.
 2. Біографічна довідка делегованого представника Одеського обласного комітету ветеранів війни в Афганістані.
 3. Копії документів, що підтверджують легалізацію Одеською обласною комітету ветеранів війни в Афганістані.
 4. Інформація про результати діяльності Одеського обласного комітету ветеранів війни в Афганістані протягом 2015 року.
 5. Письмова згода Левітіна О.В. на оприлюднення його персональних відомостей.
 6. Електронна версія вищезазначених документів (на СІ)-диску).

Голова Комітету                                                                               В.В. Переверзев

 

 

Додаток 2

ЗРАЗОК рішення про делегування представника ІГС

УКРАЇНА

Одеський обласний Комітет ветеранів
війни в Афганістані

п/р 26000686799081 в ТВБВ № 6868 Одеської обласної філії «Укрсоцбанку» МФО 328016       65029 Україна, м. Одеса, вул. Мечникова, 4; тел. (048) 731-71-35

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №____

заседания Совета Одесского областного
Комитета ветеранов войны в Афганистане

09.12.2014                                                                                      г. Одесса

15.00                                                                                               ул. Мечникова, 4

Присутствуют:

Члены Совета: Переверзев В.В., Луценко А.Г., Кухарь А.Н., Сыков В.Н., Щелковский Н.Р.

Приглашённые: Ружин А.В., Левитин А.В., Овчаренко Н.В., Коломийцев А.Б., Иванченко Г. А.

Председательствующий - Переверзев В.В.

Секретарь - Луценко А.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О делегировании представителя Комитета для участия в учредительном собрании представителей институтов гражданского общества по формированию нового состава Общественного совета (ОС) при Одесской областной государственной администрации и наделении его полномочиями кандидата в состав ОС.

СЛУШАЛИ:

Левитина А.В., заместителя председателя Комитета, о порядке формирования и полномочиях ОС при Одесской облгосадминистрации.

 

ВЫСТУПИЛИ:

Переверзев В.В., председатель Комитета, Иванченко Г. А., заместитель председателя комитета, Сыков В.Н., член Совета, которые предложили, делегировать представителя Комитета для участия в учредительном собрании представителей институтов гражданского общества по формированию нового состава ОС.        

Переверзев В.В., председатель Комитета, который предложил уполномочить Левитина А.В. участвовать от имени Комитета в учредительном собрании предсывителей институтов гражданского общества по формированию нового состава ОС.

Луцепко АЛ., член Совета, который поддержал выдвижение кандидатуры Левитина А.В. и предложил наделить его полномочиями кандидата в состав ОС.

Щепковский Н.Р., член Совета, который поддержал кандидатуру Левитина А.В. и предложил обязать Левитина А.В. в случае избрания его в состав ОС выполнять обязанности члена ОС в строгом соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 03.11.2010 №996, другими нормативно­правовыми актами действующего законодательства Украины, а также соблюдать Положение, Регламент и другие нормативные акты и правила этики ОС.

РЕШИЛИ:

 1. Делегировать представителя Одесского областного Комитета ветеранов войны в Афганистане для участия в учредительном собрании представителей институтов гражданского общества по формированию нового состава Общественного совета при Одесской областной государственной администрации в 2015 году.
 2. Уполномочить Левитина Александра Владимировича, заместителя председателя Одесского областного Комитета ветеранов войны в Афганистане, участвовать от имени Комитета в учредительном собрании представителей институтов гражданского общества по формированию нового состава Общественного совета при Одесской областной государственной администрации в январе 2015 года.
 3. Наделить Левитина А.В. полномочиями кандидата в состав Общественного совета при Одесской областной государственной администрации.
 4. Обязать Левитина А.В. в случае избрания его в состав Общественного совета при Одесской областной государственной администрации выполнять обязанности члена ОС в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 03.11.2010 №996, другими нормативно-правовыми актами действующего законодательства Украины, а также строго соблюдать Положение и Регламент Общественного совета, нормы этики и морали.
 5. Поручить заместителю председателя Комитета Овчаренко Н.В. в срок до 20 декабря 2012 года подготовить и направить в иницативную группу общего собрания представителей институтов гражданского общества по формированию нового состава Общественного совета при Одесской ОДА в 2013 году необходимые документы для участия в нем представителя Комитета.

ГОЛОСОВАЛИ. Единогласно.

Председательствующий

Секретарь

 

Додаток 3

 ЗРАЗОК

Форма біографічної довідки делегованого представника ІГС

                                               БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

                                               Прізвище, ім’я, по батькові

Посада в ІГС

 

Число, місяць і рік народження

 

Г ромадянство

 

Освіта

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Державні нагороди, почесні звання

 

Володіння мовами

 

Загальний стаж роботи

 

Громадська, у тому числі депутатська діяльність

 

 

 

 

 

Додаток 4

ЗРАЗОК

Форма інформації про результати діяльності інституту громадянського

суспільства протягом 2013-2014 років

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності_________________________________

за 2013 - 2014 роки

1. Загальні відомості

1.1 Повна назва інституту громадянського суспільства: ____________________________________________________________________

1.2                                     Скорочена назва інституту громадянського суспільства: __________________________________________________________________

1.3   Документи, що підтверджують легалізацію

1.3.1.                               Копія свідоцтва про державну реєстрацію_____________________

1.3.2.                               Ідентифікаційний код №____________________ .

1.3.3.                               Копія довідки облстатуправління про включення до єдиного

державного реєстру підприємств та організацій України від_________ №______

1.3.4.                              Юридична адреса ІГС_____________________________________

1.3.5.                              Фактичне місце розміщення офісу та контакти:_________________

2. Мета та напрями діяльності згідно Статуту_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Результати діяльності за період 2013 — 2014 років, у тому числі

3.1. Виконання статутних завдань та напрямів діяльності

 

Функції (напрями діяльності згідно Статуту)

Найменування заходів, дата(період) проведення

Категорія учасників

Кількісні та якісні показники результативності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2    Співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

Функції (напрями діяльності) згідно Статуту

Орган виконавчої влади та місцевого самоврядування

Проведені заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3    Участь у роботі колегіальних органів, створених при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

Орган виконавчої влади та місцевого самоврядування при якому створено колегіальний орган

Назва колегіального органу

Найменування, дата, номер розпорядження (рішення) про створення колегіального органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4    Співпраця з іншими інститутами громадянського суспільства

 

Інститути громадянського

суспільства

Перелік спільних проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Виконання проектів за рахунок бюджетних коштів

 

Назва проекту

Орган влади - розпорядник бюджетних коштів

Реалізована сума, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ІГС                            ____Підпис ___                                     ПІБ

 

 

Додаток 5

ЗРАЗОК 
Форма письмової згоди представника ІГС на оприлюднення персональних даних та зобов’язання щодо дотримання чинного законодавства та правил етики під час здійснення повноважень у Громадській раді

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів представників ІГС по формуванню нового складу Громадської ради при Ананьївській райдержадміністрації

Я  _______________________________________________________________                                          - ... __________

(прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оприлюднення моїх персональних даних, зазначених у документах та в біографічній довідці, у зв’язку з участю в установчих зборах представників інститутів громадянського суспільства по формуванню нового складу Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.

Зобов’язуюсь дотримуватись норм етики, ухваленого порядку проведення зборів, засідань, а також вимог чинного законодавства України під час здійснення повноважень представника ____________________________    

(найменування ІГС)

у Громадській раді при виконанні покладених на неї завдань та функцій.

Підпис                                 _________________

            (ПІБ)

 

Дата