09.09.2020

Запобігання дискримінації та гендерній нерівності при влаштуванні на роботу

Згідно з чинним законодавством у нашій країні заборонено висувати дискримінаційні вимоги до громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Виходячи з цього, жінки та чоловіки мають рівні права у всіх сферах життєдіяльності людини, включаючи ринок праці та працевлаштування.
В оголошеннях про вакансії заборонено вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.
При порушенні наших прав і гарантій в частині законодавства про працю, зайнятість населення, соціальне страхування, працівник має право звернутись із відповідною заявою:
o на підприємстві, в установі, організації до первинної профспілкової організації чи до комісії по трудових спорах, якщо її створено;
o до Державної служби України з питань праці та її територіальних управлінь;
o до органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування;
o на Урядову гарячу лінію 1545;
o органів прокуратури, суду.
(044) 288 10 00 zvern@dsp.gov.ua – звернення громадян
Роботодавець зобов’язаний створювати рівні умови чоловікам та жінкам для праці, просування по роботі, підвищення кваліфікації; здійснювати рівну оплату за працю рівної цінності; забезпечувати рівні можливості поєднувати роботу із сімейними обов’язками тощо.
Також законодавством передбачено додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню чоловіків та жінок, які:
• мають на утриманні дітей віком до шести років;
• виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років, дитину з інвалідністю або особу з інвалідністю з дитинства.
База вакансій державної служби зайнятості містить перевірені, офіційні вакансії, які відповідають принципам забезпечення рівності усіх людей у виборі професійної діяльності.
Натомість, приватні оголошення про вакансії можуть містити дискримінаційні вимоги до претендентів та ознаки шахрайських схем. У будь-якому випадку, перш ніж влаштовуватися на роботу варто уточнити умови роботи та вимоги до конкретного робочого місця, якщо вони не були означені в описі вакансії.