12.04.2019

В Ананьївському районі проведено атестацію педагогічних працівників.

 Протягом двох днів, 2-3 квітня, у відділі освіти райдержадміністрації працювала районна атестаційна комісія, яку очолює начальник відділу освіти Михайло Колойденко.

Нагадаємо, атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначають відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

Вчителі, протягом п’яти років атестаційного періоду готувалися до атестації. Було проведено ряд відкритих уроків, виховних заходів. З хвилюванням та повною віддачею вчителі демонстрували свої професійні навики, знання, творчість та креативність.

«Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Саме тому кожен учитель, заслуговував на нашу підтримку та увагу», - зазначає Михайло Колойденко.

У підсумку було атестовано 36 педагогічних працівників на відповідність займаній посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєним педагогічним званням «старший учитель» та «учитель-методист».