07.09.2020

Управління соціального захисту населення Ананьївської районної державної адміністрації інформує щодо оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей у 2020 році в Ананьївському районі.

З метою належного забезпечення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та створення банку даних дітей пільгових категорій на 2020 рік інформуємо про наступне:
Перелік оздоровчих закладів:
1. За рахунок державних коштів-державне підприємство „Український дитячий центр „Молода гвардія”;
2. За рахунок державних коштів-державне підприємство України „Міжнародний дитячий центр „Артек”.
Відповідно до Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" і державного підприємства "Український дитячий центр "Молода Гвардія" за рахунок бюджетних коштів (далі-Положення), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 27.06.2018 №938 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2018 №841/32293, безоплатні путівки надаються:
- дітям-сиротам;
- дітям, позбавленим батьківського піклування;
- дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних показників);
- дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
- дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
- дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
- рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
- дітям, взятим на облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах;
- дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
- дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
- дітям із малозабезпечених сімей;
- дітям із багатодітних сімей.
Звертаємо особливу увагу:
Згідно Положення у першочерговому порядку оздоровлюються:
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
- діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
- діти з інвалідністю;
- діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
- діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життевих обставинах.
Для постановки на облік до банку даних щодо оздоровлення дітей пільгових категорій до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації в каб.№9 необхідно надати наступні документи:
1. Заяву від батьків або осіб, що їх замінюють (за встановленою формою);
2. 2 копії свідоцтва про народження дитини та 2 копії документа, що підтверджує статус дитини (копії приймаються при наявності оригіналів), а саме:
 для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (рішення виконкому про надання статусу дитині);
 для дітей з інвалідністю, за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; для дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах – копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
 для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту – копія свідоцтва про народження дитини, батька/матір якої внесено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 "Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника";
 для дітей з малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям - довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини.;
 для дітей з багатодітних сімей - копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка з місця проживання про склад сім’ї;
 для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї - довідка про склад сім’ї, копія розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд в установленому законодавством порядку, отримати медичну довідку на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою № 079/о, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року №435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 та надати карту щеплень.
Вікова категорія дітей: від 7 до 18 років.
Управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації станом на початок вересня 2020 року направлено на оздоровлення 6 дітей пільгових категорій за рахунок державних коштів, з них:
- до державного підприємства України „Міжнародний дитячий центр „Артек”– 2 дітей пільгових категорій;
- до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” – 4 дітей пільгових категорій.