23.07.2020

Рекомендацій щодо організації надійного зберігання насіння

Основні вимоги щодо організації процесу зберігання насіння покликані забезпечити високі показники якості насіннєвого матеріалу.
Догляд за зберіганням насіння включає проведення заходів покращання умов зберігання, а також попередження і ліквідації небажаних процесів у насінні і має на меті:
- підтримання високої життєздатності насіння в партіях упродовж усього терміну зберігання;
- зниження псування партій насіння в наслідок самозігрівання, розвитку шкідників та хвороб;
- підвищення посівних якостей насіння;
- створення необхідного мікроклімату в місцях зберігання.
Процес зберігання починається вже під час збирання насіння комбайнами, продовжується під час його транспортування до підприємства і завершується післязбиральною обробкою - сушінням, очищенням, сортуванням та закладанням у насіннєсховища на довготривале зберігання.
При організації всіх технологічних процесів від підготовки складських приміщень та партій насіння, раціонального розміщення його у сховищах, підтримання оптимального режиму зберігання слід дотримуватися чинних нормативних вимог і не забувати про необхідність внутрішньогосподарського контролю за партіями насіння, що зберігається.
Основні правила зберігання насіння

1. Перш за все необхідно підготувати складські приміщення до приймання насіння нового врожаю.
2. До початку збирання складається план розміщення насіння нового врожаю, аби запобігти видовому, сортовому засміченню насіння
3. На зберігання засипають насіння підготовлене і доведене до посівних кондицій
4. З метою збереження посівних якостей насіння необхідно здійснювати систематичні спостереження за його вологістю, температурою, кольором, запахом, зараженістю шкідниками чи хворобами та схожістю.
5. Необхідно здійснювати пасивне і активне вентилювання насіннєсховищ.
6. Насіннєсховище і вся територія біля нього повинні бути ретельно очищені від сміття та постійно утримуватися у чистоті.
7. Кожну підготовлену партію, що підлягає зберіганню, необхідно зважити, пронумерувати й установити штабельний ярлик чи етикетку. Кожну партію насіння, упаковану в мішки, укладають окремим штабелем.
8. Усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації підлягають обов’язковому пакуванню та маркуванню.

головний спеціаліст відділу контролю
у сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки
контролю в сфері насінництва та розсадництва
Палиця К.І