11.09.2020

Переваги легальної зайнятості

Найефективнішим захистом інтересів громадян у сфері зайнятості та відносинах з роботодавцями є правова поінформованість.
Легальне працевлаштування передбачає такі права для працівників:
• право на вільний вибір професії та місця роботи;
• гарантоване отримання грошової винагороди за виконану роботу;
• безпечні умови та дотримання режиму праці;
• право на відпочинок;
• захист від незаконного звільнення;
• соціальний захист у разі втрати працездатності чи роботи.
Важливо, що такі гарантії існують лише за умов офіційної, легальної зайнятості. Можливо, за умов “тіньової зайнятості”, той дохід, що його отримує громадянин у “конверті”, вищий, однак лише легальна праця надає економічні та соціальні гарантії:
щодо тривалості робочого часу, оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, охорони праці;
обов’язкових страхових виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки по вагітності та пологах), у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, безробіття; право на пенсійні виплати в майбутньому.
Є випадки, коли роботодавці не укладають, а наймані працівники не наполягають на оформленні трудових договорів, отримуючи “тіньову” заробітну плату. Не всі роботодавці сумлінно виконують свої обов’язки щодо сплати страхових внесків за своїх працівників навіть у тих випадках, коли декларується офіційна зайнятість та працевлаштування. Насамперед це стосується малих приватних підприємств. Така ситуація може кардинально впливати на право кожного отримувати соціальні виплати в майбутньому.
Як відомо, згідно з чинним законодавством, нарахування пенсій залежить від двох критеріїв: розміру заробітної плати та страхового стажу.
Що таке страховий стаж – це період, коли особа перебуває в офіційних трудових відносинах з роботодавцем, роботодавець офіційно сплачує заробітну плату та відповідно перераховує єдиний внесок за найманих працівників до страхових фондів. Адже соціальні виплати здійснюються не з державного бюджету, а саме з бюджету страхових фондів: це і лікарняні, і допомога по безробіттю, і пенсія.
Який розподіл між цими внесками?
Він наступний:
• понад 85% – це пенсійне страхування (виплата пенсій за віком, у випадках призначення інвалідності та інші види пенсій). Якщо страхові внески не перераховуються до бюджету, то зарахування періоду, протягом якого даний працівник працював у такого роботодавця, до страхового стажу зазначеного працівника для подальшого розрахунку пенсії неможливе. Вже сьогодні є випадки, коли особа, досягнувши пенсійного віку, немає достатньої кількості років страхового стажу і, як наслідок, отримує не пенсію, а, в кращому випадку, тимчасову соціальну допомогу. Перевірка свого страхового стажу – це особиста відповідальність кожної працюючої людини;
• на соціальне страхування виділяється близько 9 % (це виплата лікарняних, страхові виплати у разі нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань тощо);
• страхування на випадок безробіття – близько 5 % (це виплата допомоги по безробіттю, активні програми зайнятості та працевлаштування тощо).
Отже, зазначене вище засвідчує, що офіційна зайнятість є важливим фактором в забезпеченні нашого сьогоднішнього і майбутнього. Адже, це пенсії наших рідних, наш соціальний захист, зростання наших заробітних плат. Якщо ми працюємо офіційно, ми – застраховані особи і можемо розраховувати на соціальні виплати та допомогу (право на пенсію, допомогу по безробіттю, допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у разі настання таких випадків та інше).
Звичайно, кожна людина сама приймає рішення щодо форми своєї зайнятості. Кожен з нас вирішує, що для нього є головним – жити одним днем чи мати певні гарантії у завтрашньому дні.
Звертаємо увагу громадян на те, що у випадку коли єдиний соціальний внесок не сплачується роботодавцем, Ви маєте можливість самостійно добровільно здійснювати його оплату, що дозволить Вам здобути страховий стаж.