11.09.2018

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА АНАНЬЇВСЬКОГО РАЙОНУ у січні-липні 2018 року

У результаті загального скорочення у січні–червні 2018р. кількість населення району зменшилась на 236 осіб і, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 26069 осіб.

У січні–червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 832 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 92,8 тис.грн.

Крім того, у січні–червні 2018р. 1244 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 3002,3 тис.грн. Отримали зазначені субсидії у червні 2018р. 194 домогосподарства. Загальна сума отриманих субсидій готівкою становила
554,3 тис.грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІ кварталі 2018р. становила 2245 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІІ кварталі 2018р. становила 6209 грн, що на 25,7% більше, ніж у ІІ кварталі 2017р.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІІ кварталі 2018р. становив 6112,0 тис.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 1273,6 тис.грн.

У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 20374 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,2% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 772,0 грн.

На на 1 серпня 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 705,5 тис.ц зерна, що на 11,1% більше, ніж на 1 серпня 2017р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 36,3 ц (на 9,0% більше, ніж на початок серпня торік).

За оперативними даними, на 1 серпня 2018р. кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах  становила 549 голів, що більше, ніж на 1 серпня 2017р., на 12,5%, у тому числі корів – 139 голів (на 5,3% більше). Кількість овець та кіз становила 2292 голови (на 5,6% більше).

У січні–червні 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 3126,2 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 118,1 грн.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 146,6 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 5,4 млн.пас.км, що відповідно на 14,9% та 56,9% менше, ніж у січні–липні 2017р.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району, на 1 липня 2018р. становив 361,9 тис.дол. США, що у
16,3 раза більше, ніж на початок року.

__________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

 

 

Начальник                                                                                        Л.Е. Котвицька