13.06.2018

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА АНАНЬЇВСЬКОГО РАЙОНУ у січні-квітні 2018 року1

У результаті загального скорочення у січні–березні 2018р. кількість населення району зменшилась на 120 осіб і, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 26185 осіб.

У січні–квітні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 832 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 92,8 тис.грн.

Отримали субсидії у квітні 2018р. 3117 домогосподарств. Загальна сума нарахованих субсидій  домогосподарствам, які отримують субсидії, склала 1514,0 тис.грн.

Крім того, у січні–квітні 2018р. 790 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 2339 тис.грн.

Отримали зазначені субсидії у квітні 2018р. 325 домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій готівкою склала 972 тис.грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників у І кварталі 2018р. склала 2382 особи.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного рацівника по району у І кварталі 2018р. становила 5356 грн, що на 17,5% більше, ніж у І кварталі 2017р.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у І кварталі 2018р. становив 8694,9 тис.грн, обсяг послуг, реалізованих населенню – 1222,3 тис.грн.

У січні–березні 2018р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4322 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,1% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу склали 163,8 грн.

За оперативними даними, на 1 травня 2018р. чисельність поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах  становила 542 голови, що більше, ніж на 1 травня 2017р., на 18,6%, у тому числі корів – 138 голів (на 7,8% більше). Поголів’я овець та кіз становило 2262 голови (на 4,2% більше).

У січні–березні 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 1544,3 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 58,4 грн.

У січні–квітні 2018р. послугами автомобільного транспорту скористалися 90,9 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 3073,5 тис.пас.км, що відповідно на 6,4% та 57,0% менше, ніж у січні–квітні 2017р.

У січні–березні 2018р. обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району на 1 квітня 2018р. становив
357,0 тис.дол. США,  шо у 16,1 раза більше, ніж на початок року.

 

__________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

 

 

 

Начальник                                                                                        Л.Е. Котвицька