06.12.2018

ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ: КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ЩО ТАКЕ ПАТРОНАТНАД ДИТИНОЮ?

Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователяу період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. 

Сімейний Кодекс України, ст. 252

 

ПЕРЕВАГИ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ: 

 • дитина залишається проживати у своїй громаді, максимально наближено до родини

       *  дитина тимчасово «в гостях» в професійній патронатній сім’ї, за її життя і здоров’я відповідає патронатний вихователь

       *  створені умови для освіти, розвитку, соціально-психологічної реабілітації дитини

 • біологічна сім’я під супроводом соціального працівника

       *  постійний моніторинг можливості повернення дитини до батьків, або пошук для дитини нової сім’ї

       *  оптимальний час для прийняття найкращого для дитини рішення (протягом 3-х, максимум протягом 6 міс.)

 • 2009 – 2016 р.– пілотування послуги патронату МБО «Партнерство «Кожній дитині» спільно з громадами міст Київ, Бровари, Біла Церква (Київська область) за підтримки Все-світнього дитячого фонду (World Childhood Foundation).

 

 ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ НАД ДИТИНОЮ:
 

 

 • 2014 р. – 2016 р.– розробка проекту закону, який би посилював правові механізми щодо права дитини на виховання в сім’ї, запроваджував систему прийняття рішень в найкращих інтересах дитини та легалізував послугу «патронату над дитиною».

 

 • 2016.р – 2017 р. – остаточне нормативно-правове врегулюван-ня запровадження патронату, прийняття Верховною Радою України, Урядом України та Міністерством соціальної по-літикинеобхідних законодавчих  та нормативно-правових актів.

 

 • з 2017 р. – розвитокпослуги патронату в Україні та їїфінансуванняу рамках субвенції державного бюджету місцевим бюджетам.

 

ЗАКОНИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ПРО ПАТРОНАТНАД ДИТИНОЮ: 

 • Сімейний Кодекс України№ 2947-14 від 06.02.2018, (ст.  252, 253,254, 255,256).
 • Закон України«Про охорону дитинства» (ст. 1, 23) від 20.01.2018 № 2402-14.

Фінансовийперіод:

Дітивікомвіднародження до 6 років

Дітивікомвід 6 до 18 років

січень – червень 2018р.

1492 грн. х 2 = 2984 грн.

1860 грн. х 2 = 3720 грн.

липень – листопад2018р.                                     

1559 грн. х 2 = 3118 грн.

1944 грн. х 2 = 3888 грн.

з грудня2018р.                                     

1625 грн. х 2 =  3250 грн.

2027 грн. х 2 = 4054 грн.

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням патронату над дитиною» (питання щодо врегулювання питань загальнообов’язкового державного пенсійного страхування) від 19.10.2016 №1692-VIII.
 • Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо оплати послуг патронатних вихователів» від 20.12.2016 №1794-VIII.
 • Закон України «Про Держаний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-19.
 • Постанова КМУ №148 від 16.03.2017 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною».
 • Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Програми підготовки патронатних вихователів» від 19.08.2017№ 1349.

 

ФІНАНСУВАННЯ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ:

На запровадження послуги патронату в законі «Про Державний Бюджет України на 2018 р.» передбачена субвенція місцевим бюджетам у сумі 58 855,1 грн.

Оплата послуг з патронату над дитиною складається з:

 • соціальної допомоги на утриманнявлаштованоїпід патронат дитиниобсягом удвапрожиткові мінімуми для дитини відповідного віку на місяць:

 

 • грошовезабезпеченняза наданупатронатнимвихователемпослугув розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб:

         Однак, при влаштуванні 2-х і більше дітей, дітей віком до 1 року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину та категорію, але сумано не перевищує 50%.

 

 • сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.

ХТО ТАКИЙ ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ?

Патронатний виховательце спеціаліст, який пройшов навчання за спеціальною програмою та на договірній основіздійснює догляд, виховання, забезпечує реабілітацію тимчасово влаштованих в його сім’ю дітей, несе відповідальність за їх життя та здоров’я в період надання цим дітям послуги патронату, допомагає дитині та її сім’ї у подоланні складних життєвих обставин.

 

ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ…


 • допоможе дитиніподо-лати стрес, зумовлений відсутністю чи втратою при-хильності у біологічній сім’ї

 

 • створить позитивний емоційний контакт із дитиною, правильно ре-агуватиме на її потреби

 

 • представлятиме ін-тересидитини перед іншими фахівцями соціальної сфери

 

 • стане посередником між дитиною та її біологічними батьками / особами, які їх заміняють чи усиновителями / прийомними батьками

 

ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ ЗОБОВЯЗАНИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДИТИНІ:

 • особистийпростір для проживання,
 • одягвідповідно до віку, сезону та статі,
 • харчування,

а також:

 • організувати процес та створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку,
 • співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування,
 • забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною,
 • сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, якщо це відповідає інтересам дитини та не порушує її права.

 

 ХТО ПОТРЕБУЄ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ?

Діти, які потрапили в складні життєві обставини та за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про них, в тому числі:

 • новонароджені діти, від яких відмовились батьки;
 • підкинуті, безпритульні діти;
 • діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров‘ю;
 • діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
 • діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, пропали безвісті.

 

NB!

Одночасно до сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

Сімейний кодекс України, ст. 252

ЯК ДИТИНА ВЛАШТОВУЄТЬСЯ В ПАТРОНАТ?
 • за згодою її батьків/законних представників;
 • за письмової заяви дитини, у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;
 • за письмової заяви батьківпро тимчасові обставини, які перешкоджають спільному проживанню;
 • без згоди її батьків/законних представників за наявності:
ü        рішення про негайне відібрання дитини;
ü        акта про покинуту чи знайдену дитину, дитину, яку батьки відмовилися забрати з пологового будинку, іншого медичного закладу;
ü        у разі відсутності відомостей про місце перебування батьків/законних представників;
ü        за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини що підтверджено актом проведення оцінки рівня безпеки дитини.
За додатковоюінформацієюпропонуємозвертатисядо Лариси Стриги, менеджера проектів МБП «Партнерства «Кожнійдитині», 067-794-10-12,l.stryga@p4ec.org.ua
Партнерство «Кожнійдитині» –міжнароднаблагодійнаорганізація, яка розпочала свою діяльність у 1998 році, до 2010 року відома як Представництвоблагодійноїорганізації «Кожнійдитині» (EveryChild, Велика Британія).

 

Місія Партнерства – професійно допомагати сім’ям, громадам та державі забезпечувати право кожної дитини зростати і розвиватися у безпечному та сприятливому сімейному середовищі. Протягом 1998-2016 років організація реалізувала понад 40 соціальних проектів, спрямованих на допомогу вразливим сім’ям з дітьми та попередження соціального сирітства.

 

Пріоритетними напрямами діяльності Партнерства є профілактика соціального сирітства, зокрема: відпрацювання механізмів раннього виявлення вразливих сімей з дітьми, розвиток сімейно орієнтованих послуг на рівні громади, розробка системи прийняття рішень в найкращих інтересах дитини, впровадження ефективних технологій та методик соціальної роботи, моніторинг забезпечення прав дитини, розвиток професійної компетентності спеціалістів та представників громадських організацій, які працюють в інтересах дітей.