06.12.2018

ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ короткий словник термінів

ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ –

комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя у подоланні дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. – Сімейний Кодекс України, ст. 252

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини. У випадку, коли повернення дитини до біологічної сім’ї виявляється неможливим, для неї знаходять нових люблячих батьків (усиновителів / прийомних батьків / опікунів або піклувальників). 

 

Патронат – батьки – діти

 

БАТЬКІВСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ –

Потенціал біологічних батьків або ж осіб, які їх заміняють, належним чином піклуватися про дітей.

 

СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ –

обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті). – ЗУ “Про соціальні послуги”

Складні життєві обставини можуть впливати та зазвичай знижують здатність особи належним чином піклуватися про дітей.

 

ДИТИНА, ПОЗБАВЛЕНА БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ (також: «СОЦІАЛЬНІ СИРОТИ») –

дитина, яка залишилася без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнання батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки та безпритульні діти. Роз’яснення n0051323-11 від 13.07.2011

 

ДИТИНА-СИРОТА –

дитина, у якої померли або загинули батьки. Роз’яснення n0051323-11 від 13.07.2011

 

“СТАТУСНІ ДІТИ” –

діти, які офіційно мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Офіційний статус надає дитині можливість бути всиновленою або взятою під довгострокову опіку (патронат над дитиною можливий навіть за умови відсутності у дитини статусу).

Набуття статусу є досить тривалою процедурою, під час якої дитина зазвичай перебуває у інтернатному закладі, що є дня неї травматичним досвідом.

 

ВИХОВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДИТИНИ У СІМ’Ї ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ –

процес виховання та реабілітації дитини патронатним вихователем, спрямований на подолання наслідків психологічної (індоді – фізичної) травми, надолуження процесу освіти/розвитку та задоволення інших потреб дитини, які було проігноровано попередніми опікунами (батьками / законними представниками).

 

Функціонування послуги патронату

 

ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ –

професійний вихователь, який на основі трудового договору надає послугу патронату над дитиною.

 

ДОБРОВІЛЬНИЙ ПОМІЧНИК ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ –

член родини патронатного вихователя (найчастіше – друга особа з подружжя), який на добровільній основі надає підтримку патронатному вихователю у процесі здійснення обов'язків з надання послуги патронату над дитиною.

 

ПАТРОНАТНА СІМ'Я –

сім’я патронатного вихователя та її/його добровільного помічника.

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КОМАНДА СПЕЦІАЛІСТІВ (МДК) –

команда спеціалістів, включно з патронатним вихователем, які працюють над веденням випадку влаштованої під патронат дитини та забезпечують вирішення такого випадку у спосіб, який відповідає її найкращим інтересам. До МДК входять патронатний вихователь, соціальний робітник, психолог, а також – вчитель, медик та ін. спеціалісти.

 

ВЛАШТУВАННЯ ДИТИНИ –

тимчасово поселення дитини з сім’єю патронатного вихователя з метою надання опіки, виховання та реабілітації у період, коли батьки / законні представники вирішують тимчасові проблеми, які перешкоджають належному виконанню батьківиських обов’язків, або ж допоки дитина набуває офіційного статусу дитини-сироти / дитини, позбавленої батьківського піклування, а соціальні служби займаються пошуком вирішення ситуації дитини у такий спосіб, який відповідає її найкращим інтересам.

 

ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ –

(1) технологія соціальної роботи; (2) процес вирішення ситуації, яка склалася з дитиною (та її біологічними батьками / законними представниками) відповідно до технології ведення випадку та у такий спосіб, який відповідає її найкращим інтересам.

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ –

трудовий договір, що укладається між органом опіки та піклування й затвердженим кандидатом у патронатні вихователі (у разі наявності рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною) протягом місяця з моменту завершення кандидатом та його добровільним помічником навчання. – Постанова КМУ №148 від 16.03.2017

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ (ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) –

щомісячна виплата розміром у п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць, призначення і реалізація якої здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення з дня влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя до дня її  вибуття з такої сім’ї з поновленням у разі наступного влаштування.

У разі перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя неповний місяць соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються пропорційно до кількості календарних днів перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Грошове забезпечення виплачується патронатному вихователю протягом семи календарних днів після вибуття дитини із сім’ї за надання батькам/законному представнику дитини підтримки та консультацій щодо її догляду, виховання та реабілітації. – Постанова КМУ №148 від 16.03.2017

 

ВИПЛАТИ ПАТРОНАТНОМУ ВИХОВАТЕЛЮ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ (СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА) –

щомісячна виплата на утримання дитини у сім’ї патронатного вихователя, яка  використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб, призначається та здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення. Розмір такої допомоги (як правило) становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць. Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину. – Постанова КМУ №148 від 16.03.2017

 

Впровадження послуги патронату

 

ЦСССДМ та ССД – Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та  Служби у справах дітей (обласного та місцевого рівня), державні установи, офіційно відповідальні за впровадження та надання послуги патронату над дитиною.

 

КАНДИДАТ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ –

особа, яка виявила зацікавленість послугою патронату над дитиною та потенційно має можливість створити (разом з іншим повнолітнім членом своєї родини) патронатну сім’ю.

Кандидат у патронатні вихователі повинен обов’язково надати необхідний пакет документів ппройти первинний відбір, успішно завершити спеціальний курс навчання та отримати рекомендацію про можливість створення патронатної сім’ї.

 

ПЕРВИННИЙ ВІДБІР КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ –

відбір та допуск до навчання осіб, які виявили бажання створити патронатну сім’ю, що здійснюється соціальним закладом (міським / районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / центрсоціальної підтримки дітей та сімей, інший заклад / установа або організація незалежно від форми власності, що надає соціальні послуги дітям і сім’ям з дітьми) та включає вивчення пакету документів, який надаєтсья кандидатом в обов’язковому порядку, обстеження умов проживання їх сімей, надання індивідуальних консультацій.

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ –

програма навчання для кандидатів у патронатні вихователі та їх добровільних помічників, яка складається з 9 групових тренінгових занять, тренінгу з надання першої медичної допомоги, виїзного заняття в оселі патронатного вихователя за участі усіх осіб, які проживають спільно у цій оселі, а також тренінгу міждисциплінарної команди спеціалістів, влючно з патронатним вихователем.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ –

особа, яка пройшла навчання тренерів за програмою підготовки кандидатів у патронатні вихователі, а також відпрацювання набутих знань та навичок на практиці, та отримала відповідний сертифікат Міністерства соціальної політики України та Партнерства “Кожній дитині”.

 

Патронат і реформи

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ –

передача повноважень, у т.ч. у сфері соціальної підтримки та соціального захисту населення, та фінансів від державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. – decentralization.gov.ua

 

ПОСЛУГИ НА РІВНІ ГРОМАДИ –

послуги, планування (у т.ч. фінансове) та надання яких здійснюється на місцевому рівні, у відповідності до потреб та із залученням ресурсів конкретної громади.

 

ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ –

процес заміни системи інституційного догляду (в інтернатних закладах) на систему, яка забезпечує виховання дітей в сім’ї чи умовах, максимально наближених до сімейних. Це не лише виведення дітей з інтернатів, але й розвиток підтримуючих послуг для дітей та сімей в громадах.

 

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ –

національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. - http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23

 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГЛЯД –

догляд за дітьми, які мають юридичний статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування, або ж не мають такого статусу, але у зв’язку зі складними життєвими обставинами чи невстановленим місцем знаходження батьків, неможуть з останніми проживати. Форми альтернативного догляду – опіка/піклування, прийомна сім’я, ДБСТ, сім’я патронатних вихователів, заклад альтернативного догляду).

 

СІМЕЙНІ ФОРМИ ВИХОВАННЯ(також: СІМЕЙНИЙ ДОГЛЯД) –

форми альтернативного догляду дітей, які передбачають виховання дитини, яка має статус дитини-сироти / дитини, позбавленої батьківського піклування, або ж з певних причин не може проживати з біологічними батьками / особами, які їх замінають, у сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища.

 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГЛЯД –

виховання та догляд дітей, які потребують соціального захисту у інтернатних закладах – інституціях.

 

ІНТЕРНАТНИЙ ЗАКЛАД –

заклад альтернативного догляду дітей, якийзабезпечує колективне виховання та навчання дітей та не є сімейною формою виховання.

Види інтернатних закладів:

  • Дитячі будинки та будинки дитини (заклади, у яких діти, особливо раннього віку, які потребують соціальнго захисту, проживають та виховуються, але не отримують шкільної освіти);
  • Школи-інтернати (заклади, у яких діти, які потребують соціального захисту, проживають та відвідують заняття, а також проходять соціальну адаптацію та/або лікування, напр., у спеціалізованих та санаторних школах-інтернатах);
  • Заклади соціального захисту – центр соціально-психологічної реабілітації дітей (заклад соціального захисту, що утворюється для стаціонарного (не більше 9 місяців) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги), притулок для дітей.

 

ПРИЙОМНА СІМ’Я –

довгострокова (на противагу патронату) форма сімейного виховання; сім’я чи окрема особа, яка бере на виховання у сім’ю, на власну житлову площу від 1 до 4 дітей. У такі сім’ї влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 

ДБСТ –

довгострокова (на противагу патронату) форма сімейного виховання;  сім’я чи окрема особа, яка бере на виховання не менше як 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. загальна кількість дітей в ДБСТ не повинна перевищувати 10 осіб разом з біологічними дітьми сім’ї.

При створенні ДБСТ батькам-вихователям місцевою владою надається індивідуальний житловий будинок або багатокінатна квартира, обладнані необхідними меблями, побутовою ехнікою та іншим необхідним обладнанням.

 

ОПІКА –

довгострокова (на противагу патронату) форма сімейного виховання; влаштування дитини до 14 років, як правило, в сім’ю родичів.

 

ПІКЛУВАННЯ –

довгострокова (на противагу патронату) форма сімейного виховання; влаштування дитини з 14-річного віку і старше, як правило, в сім’ю родичів.

 

УСИНОВЛЕННЯ –

прийняття дитини у сім’ю на правах рідної. Усиновлення має наслідком втрату дитиною юридичного статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Усиновлення встановлює між батьками-усиновителями та дитиною взаємні пара та обов’язки, які передбачені Сімейним кодексом Україні для батьків та їх біологічних дітей.