06.08.2018

Чергова апаратна нарада в районній державній адміністрації

Під час чергової апаратної наради, яка відбулась в райдержадміністрації 06 серпня 2018 року, під головуванням керівника апарату районної державної адміністрації Валерія Крижана про виконання районної Програми надання цільової адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення району та громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2018-2020 роки та за І півріччя 2018 року доповіла начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Людмила Світлицька. Як зазначила доповідач, з метою посилення стану соціальної захищеності та поліпшення рівня життя вразливих верств населення району рішенням сесії районної ради від 27 лютого 2018 року № 216-VII_ затверджено районну цільову програму соціальної підтримки населення на 2018 – 2020 роки «Соціальний захист населення в Ананьївському районі». Реалізація вказаної Програми дозволяє забезпечувати вирішення нагальних життєвих проблем малозабезпечених верств населення району шляхом надання їм соціальної підтримки у вигляді грошової допомоги в розмірі до прожиткового мінімуму, встановленому для осіб, що втратили працездатність, який затверджений на час звернення за отриманням цієї допомоги.          Розмір грошової допомоги у кожному конкретному випадку залежить від обставин, визначається колегіально районною координаційною радою з питань соціального захисту населення малозабезпечених верств населення району(прожитковий - 1435,00 грн.)

         Для реалізації вказаної програми в 2018 році в районному бюджеті було передбачено 154,5 тис. грн. Станом на 01.08.2018 року були використані на реалізацію таких основних заходів: надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам – 51 особа на загальну суму 57,0 тис. грн.;  надання матеріальної допомоги сім`ям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, осіб, які призвані до збройних сил України по частковій мобілізації і проходять службу в військових частинах - 14 осіб на загальну суму 23,0 тис. грн; надання матеріальної допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичной операції – 2 особи на загальну суму 2,6 тис. грн.., надання пільг інвалідам 1 та 2 групи по зору (8 та 15 осіб відповідно), на покриття витрат пов`язаних з оплатою житлово-комунальних послуг та користування телефонним зв`язком в загальній сумі 9,1 тис. грн, придбанням 1 тонни твердого палива та 1 балону скрапленого газу на загальну суму 0,0 тис. грн. готівкою шляхом перерахування коштів на особові рахунки одержувачів або поштовим переказом.

Завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації Ірина Рачкова доповіла про стан підготовки структурними підрозділами райдержадміністрації проектів розпоряджень райдержадміністрації.

   Організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій визначено Законом України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586-XIV відповідно до частини 2 статті 1 якого місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.  Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає  розпорядження, а керівники структурних підрозділів - накази. Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. Відповідно до пункту 38 Регламенту Ананьївської районної державної адміністрації правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату районної державної адміністрації. Відповідно до пункту 41 Регламенту юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань, зокрема проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства. Юридичний сектор опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження. До юридичного сектору у червні-липні місяцях 2018 року взагалом надійшло 125 проектів розпоряджень: один проект розпорядження був повернутий як недоцільний; два проекти розпоряджень були повернуті як такі, що розроблені в порушення норм законодавства, сім проектів розпоряджень були повернуті у зв’язку з невідповідністю поданих заявниками документів до заяв, що потребувало відмову в задоволенні заяв.  Видано розпоряджень: за червень місяць 2018 року – 44 з них, зокрема 24 з земельних питань, розроблених відділом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, що в свою чергу складає 54,54 % від загальної кількості виданих у червні місяці розпоряджень; за липень місяць 2018 року – 71 з них, зокрема 50 з земельних питань, розроблених відділом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, що в свою чергу складає 70,4 % від загальної кількості виданих у липні місяці розпоряджень. Отже за підсумком 2 місяців взагалі головою районної державної адміністрації видано 115 розпоряджень, з них 74 з земельних питань, розроблених відділом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, що в свою чергу складає 64,35 % від загальної кількості виданих за два місяці розпоряджень.

За вказаний період проекти розпоряджень нормативно-правового характеру не подавалися.

Про роботу з документами в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації протягом липня 2018 року доповіла начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації Людмила Самсонова.