11.01.2020

Аналіз діяльності Ананьївської районної філії Одеського обласного центру зайнятості у 2019 році

Головною соціально-економічною проблемою над вирішенням якої працює державна служба зайнятості України є зайнятість населення. Як відомо вирішення нагальних проблем зайнятості знімає соціальну напругу в суспільстві, та позитивно впливає на стабільність на локальному ринку праці.

         Аналіз ринку праці України зроблений згідно даних обстеження МОП засвідчує покращення ситуації по окремим напрямкам. Так, чисельність зайнятого населення у 2018 році в Україні збільшилась на 185 тис. осіб і становить 16 млн. 400 тис. працівників. Рівень зайнятості зріс з 53,3% до 57,2%. Зареєстроване безробіття зменшилось на 186 тис. безробітних. Скоротився з 9,4% до 8,6% рівень безробіття.

         Протягом 2019 року до Ананьївської районної філії Одеського обласного центру зайнятості  за послугами у працевлаштуванні звернулося  1926 громадян, з них знайшло роботу за сприяння служби зайнятості 765 осіб, тобто 39,7 %.

 На 1 січня  2019 року на обліку по Ананьївській філії Одеського обласного центру зайнятості знаходилось 263 безробітних, 219 із яких отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю  склав 2252,8 гривень. Рівень зареєстрованого безробіття становить 1,5 %.,

Враховуючи  важливість підвищення темпів розвитку вітчизняної економіки, та забезпечення стабільності фінансової ситуації  в теперішній, не простий час, дуже важливо, щоб державна служба зайнятості не перетворилась в ту установу, яка « глухо» видає громадянам матеріальне забезпечення у вигляді допомоги по безробіттю. Служба зайнятості повинна  в найкоротші терміни, ще до призначення допомоги по безробіттю, знаходити зареєстрованим безробітним найкращі варіанти працевлаштування .  У цьому зв’язку, слід відмітити, що, якщо  питома вага громадян працевлаштованих до набуття статусу безробітного  у загальній кількості осіб, що отримали роботу по Україні становить 51% то за  сприянням Ананьївської філії до набуття статусу безробітного працевлаштовано в поточному році  59,1 %.  В результаті зменшення витрат на виплату допомоги по безробіттю виникла можливість в більших обсягах надавати такі послуги активного характеру як :

 

-         працевлаштування безробітних на  робоче місце створене  за рахунок компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску ( У 2019 році по Ананьївській філії в рахунок компенсації роботодавцю працевлаштовані   - 16 осіб , та компенсовано роботодавцям ЄСВ в сумі 165,5 тис. грн., ) ;

- отримання фінансової підтримки, безробітними, які взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру ( У 2019 році  в громадських роботах та роботах тимчасового характеру прийняло участь 201 житель Ананьївського району, яким нараховано заробітну плату за виконані роботи  близько 500 тис грн.,;

-           отримання безробітними нової спеціальності або підвищення  кваліфікацію ( у 2019 році професійне навчання пройшли 154 безробітних);

-         проведення для населення , в тому числі, учнівської молоді профорієнтаційних заходів (У 2019 році громадянами Ананьївщини отримано 4137 профорієнтаційних послуг) ;

З метою забезпечення виконання Програми державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації на 2014-2020 роки в частині інформаційного супроводження учнів старших класів, Ананьївська районна філія ефективно використовувала в профорієнтаційній роботі виїзні заходи для учнівської молоді з використанням мобільного центру профорієнтації. Загалом проведено 9 таких виїзних заходів  загальною вартістю 2886 грн. В рамках проведення виїзних заходів для молоді бланковим тестуванням охоплено 328 учнів 8-11 класів що становить 45 % всіх учнів 8-11 кл.  

Груповими  консультаціями охоплено 119 учнів,що становить  80 % від усіх  випускників 9 класів.

Однією з новацій в державній службі зайнятості є поповнення банку вакансій за рахунок співпраці з рекрутинговими компаніями , тобто до служби зайнятості в цілому тепер доходять не тільки ті вакансії, які подаються до територіальних відділень служби зайнятості роботодавцями, а і усі вакансії , які є у вільному доступу на ринку. Три роки тому в загальнодержавній базі даних нараховувалося 30 тис вакансій, тепер 150 тис. За рік з державною службою зайнятості співпрацювало більше 200 тис роботодавців.

Саме завдяки правильному підходу щодо залучення роботодавців до спільної діяльності з реалізації державної політики зайнятості виконана по усім показникам Програма зайнятості по Ананьївському району  на 2019 рік . Ананьївська  філія охоплює співпрацею більше 10% загальної кількості роботодавців. Протягом року до Ананьївської філії подавали вакансії 160 роботодавців. Кількість вакансій у звітному періоді збільшилась в порівняні з минулим роком з 803 до 843). 92,1% вакансій поданих до філії протягом року вчасно укомпклектовані.

Збільшенню вакансій посприяло функціонування в місті Ананьєві підприємства по експлуатації сонячних батарей для виробництва електроенергії ТОВ «Блок-майстер Україна», в яких зайнято біля 35 офіційно оформлених працівників, більшість з  яких працевлаштовані на новостворені робочі місця за направленням центру зайнятості.

Реальні перспективи збільшення, як кількості реально працюючих мешканців  міста, так і зайнятого населення приміської території, пов’язані з розвитком та удосконаленням організації праці у ДКП «Місто-сервіс» та  КП Ананьїв-водоканал.

         Великі сподівання, щодо  інвестицій в місто та створення нових робочих місць на  будівництво та функціонування в районі ще однієї промислової сонячної електростанції та проведення сучасного швидкісного Інтернету, ці процеси вже розпочались.

Поряд з досягненнями, в Ананьївській філії існують деякі прогалини в роботі, над яким необхідно суттєво попрацювати.

Пошуки шляхів скорочення термінів працевлаштування безробітних – одна з основних проблем, якою переймається Ананьївська районна філія Одеського обласного центру зайнятості.  Середня тривалість перебування на обліку незайнятих громадян становить 145 днів , середня тривалість пошуку роботи складає 142 дні (минулий рік 155 днів).

На збільшення тривалості безробіття впливає  такий  чинник, як відсутність роботодавців у багатьох населених пунктах. Ананьївський район є переважно сільськогосподарським. З року в рік чисельність працюючих в сільському господарстві скорочується. Однією з причин скорочення працівників, зайнятих в сільському господарстві, є припинення виробничої діяльності  великих сільгосппідприємств, а також низький рівень заробітної плати.

       У  14 сільських рад району існують 5   населених пунктів де немає жодного підприємства , левову частку серед роботодавців сіл займають приватні підприємці в основному у сфері торгівлі, які не використовують найману працю, або наймають 1- 2 працівників.

 Один з шляхів вирішення проблеми тривалого зареєстрованого  безробіття  є активізація роботи робочої групи при райдержадміністрації з легалізації робочих місць та, не формальний, а  практичний, ефективний, адресний підхід як до всіх роботодавців так і до кожного безробітного.

Наступний недолік роботи Ананьївської районної філії Одеського обласного центру зайнятості, це недостатня кількість осіб направлених на навчання по новій професії в Одеський центр професійно-технічної освіти. Для навчання за новою професією, направлено всього 4 особи.

Основні причини, не бажання шукачів роботи навчатись у ОЦПТО,  великі особисті витрати під час навчання на харчування та інше, та проблеми з працевлаштуванням після навчання

Ще один недолік який впливає на ефективну роботу, це дисбаланс між зареєстрованою робочою силою та потребами роботодавців в кадрах. На обліку в Філії перебуває біля 50 відсотків осіб з повною вищою освітою за професіями, які зовсім не кориcтуються попитом на ринку праці. Ринок праці Ананьївщини в теперішній час не так потребує інженерів, бухгалтерів, юристів , менеджерів - економістів, як електриків, водіїв, трактористів, продавців, вантажників, кухарів, будівників, та інших професій робітничого характеру. Словом, потрібні професіонали, які можуть працювати з інструментом.

Протягом 2018-2019 років державна служба зайнятості піддалась серйозному реформуванню. По територіальних підрозділах державної служби зайнятості скорочені посади бухгалтерів, юристів, та інший адміністративно-господарський персонал. Функції таких посад перейшли на обласний рівень. В результаті таких перетворень в цілому по системі зайнятості з 59 до 75% збільшилась кількість фахівців, які безпосередньо надають послуги шукачам роботи та роботодавцям.

Але на цьому зміни не закінчуються. У Верховній Раді України ждуть своєї черги для розгляду нові проекти  законів України по яким працює державна служба зайнятості - Закон про зайнятість та Закон про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття. Дані зміни в законодавчій базі розширюють форми і методи роботи служби зайнятості, дозволяють в більшій мірі використовувати кошти Фонду для стимулювання бізнесу та створення нових робочих місць.

Державна служба зайнятості,  не чекаючи цих змін, ввела декілька новацій по яким ми працюємо, а саме:

-         Профілювання безробітних;

-         Соціальний супровід для осіб, які потребують додаткового сприяння у працевлаштуванні;

-         Працює вже рік гаряча лінія;

-         Електронний кабінет для роботодавців, та електронний кабінет для безробітних;

-         Удосконалений та оновлений сайт ДСЗ (сайтом по Україні скористалось 1 млн. громадян);

-         Досить ефективно працює відео резюме;

-         Розповсюдження відео презентації ПОУ;

-         В онлайн-режимі проводяться відео конференції,  підвищення кваліфікації, навчання, перенавчання;

-         В плані профорієнтації молодь має можливість пройти в онлайн-режимі будь яку професійну консультацію, чи профдиагностику;

-         Введено в дію інститут кар’єрного радника. По цьому напрямку розпочалось навчання фахівців.  Основні принципи цієї форми роботи з клієнтом служби зайнятості:

Працевлаштування безробітних на ранній стадії,

Індивідуальний підхід при визначені соціальних послуг

Проведення первинного профілювання та соціальний супровід,

Кар’єрний радник повинен научити безробітного, як краще себе подати ( або, грубо кажучи, продати) роботодавцю.

Досвід роботи філії підтверджує, що значну роль в активізації зусиль щодо працевлаштування відіграє індивідуальний підхід до клієнта, формування

власної відповідальності людини перед собою і суспільством, здатність послідовно та наполегливо досягати визначених цілей щодо реалізації своїх умінь і знань на ринку праці. Нажаль більшість громадян так вже зневірились що мотивувати їх до власної відповідальності за своє професійне майбутнє вкрай важко.

Сподіваємося, що з запровадженням реформ по утворенню ОТГ в районі виникне стабільність на ринку праці Ананьївщини, зокрема створяться додаткові робочі місця, що позитивно вплине на динаміку зайнятості.

 

Директор Ананьївської районної філії

Одеського обласного центру зайнятості                                    І.І. Непомящий